Какво е Спайуер (Spyware)?

Thursday, 12 November 2009 00:00
Print

Това е нежелан софтуер, който може да попадне на компютъра Ви по различен начин, като например браузване в Интернент страници, които умишлено съдържат такъв код в себе си, записване на "заразени" програми и др.

Спайуерът може да извърши определени действия на Вашия компютър, без да знаете за тях. Например:


Също така тези програми могат да направят много трудно връщането на настройките към първоначалните им стойности.